Banner

Om

Jeg hedder Mette og er indehaver af FodZona.
FodZona er en lille hyggelig fodpleje- og zoneterapiklinik, som ligger i det sydlige Kolding. Der er mulighed for fri parkering lige ved døren.

FodZona tilbyder zoneterapi. øreakupunktur, samt forebyggende og professionel fodbehandling. I forbindelse med en behandlingen får du altid gode råd og vejledning omkring netop det, som giver mening for dig.

Jeg er uddannet zoneterapeut hos WeCa, som er en meget anerkendt og FDZ godkendt skole. Læs mere omkring FDZ her.

Undervisningen til øreakupunktør, er foretaget af Anne Marie Vester. Læs mere på www.ny-energi.dk

Min uddannelse til lægeeksamineret fodplejer foregik på fodplejeskolen Eisner og Wahl i Odense. Jeg er SADF-godkendt, hvilket er din sikkerhed for en helhedsorienteret og omhyggelig behandling. Alle medlemmer af SADF er gennem en fælles kollektiv forsikring dækket af en erhvervsansvars- og lovpligtig behandlerforsikring. Jeg har kompetencer til at behandle både diabetikere og gigtpatienter.
Læs mere om SADF her.

Om dataloven

FodZona lever op til datalov af 25. maj 2018.

Behandleren er forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registrerings-ordning for alternative behandlere), § 2 stk. 3 samt bekendtgørelsen 859 af 13.6.2017 § 5 stk. 6 om regler for God Klinisk Praksis.

Behandleren journalfører og opbevarer journaler jf. Persondatalovens §§ 5, 6, 7 og 8.

Helbredsoplysninger indhentes for at behandlingsplan kan udarbejdes og den bedst mulige behandling kan gennemføres.
Identifikationsoplysninger, herunder for eksempel cpr.nr. indhentes for at kunne indberette behandlingen til Sygeforsikring ”danmark” eller anden sundhedsforsikring.

Persondataloven kræver, at klienten giver udtrykkeligt og informeret samtykke til, at behandleren indsamler og opbevarer personfølsomme data, hvorfor du bedes underskrive samtykkeerklæringen.

Hvis du ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæring, eller hvis du trækker samtykket tilbage, kan behandlingen ikke iværksættes eller fortsættes, idet behandleren har pligt til at føre journal jf. gældende lovgivning nævnt ovenfor.

Som klient har du følgende rettigheder:

  • At se oplysningerne (persondataloven § 31)
  • At få berigtiget eventuelle fejl (persondataloven § 35)
  • At få fuldstændiggjort en mangelfuld oplysning (persondataloven§ 35)
  • At få slettet oplysninger (persondataloven §§ 37 og 38). Dette gøres ved at sende mail til
  • Ret til at få videresendt journalen til en ny behandler, inden for 4 uger

Samtykkeerklæringer og journaler opbevares sikkert i henhold til Datatilsynets krav om datasikkerhed hos alternative behandlere.

Såfremt der sker brud på datasikkerheden underrettes klienten samt Datatilsynet senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med bruddet.

Sletning af data sker senest 5 år efter seneste kontakt eller efter anmodning fra klienten.

Evt. klage over databehandling hos behandleren kan indgives skriftligt til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K.